top of page

This product helps to de-odorize uncomfortable smells on feet or under arm areas. After first day using this product, you can stop using if the smell is gone; and use it again if the smell comes back. The uncomfortable smell would be unlikely to come back if you use if frequently.

 

 

Dược thảo này được chế đặc biệt nhằm trừ khử các chứng hôi nách cũng như hôi chân.Khỏang 1 ngày đầu dùng ,nếu hết hôi thì ngưng sau đó nếu trở lại thì dùng lại . Chỉ cần lấy tí bột bằng hột gạo bõ vào lòng tay phải bôi vào nách trái và làm ngươc lại lập tức mùi hôi giảm đi liền. Nếu dùng đều đặn thì các mùi hôi khó trở lại.

 

 

Statements on these herbal supplement have not been evaluated by the Food and Drug Administration. These product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any diseases.

TN America Trong Vo - ODORMAX

$25.99Precio

    Productos relacionados