top of page

Wonder Herbs (Dr. Quang Hiện) #16 - Kidneytonix/ Thận Suy

 

Giúp giảm và điều trị các chứng:

- Tiểu nhiều, tiểu gấp, tiểu không cầm được
- Ho ra nước tiểu, Cười ra nước tiểu, tiểu dầm
- Lạnh tay chân, lạnh xương sống

Wonder Herbs (Dr. Quang Hiện) #16 - Kidneytonix/ Thận Suy

$42.99Precio

    Productos relacionados